หมวดหมู่ ‘วิชาการ-กึ่งวิชาการ’

โกศ มีต้นแบบ 2,500 ปีมาแล้ว มาจากหม้อไหหินและดินเผา ใส่กระดูกศพ

Download

เพชรบุรี มาจากไหน?

Download

1-70 , 71-138

วัฒนธรรมไทย ของคนชั้นนำ และวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ของคนไทย ลูกผสมร้อยพ่อพันแม่

 

Download

เครื่องเล่นมหาชาติ

เครื่องเล่นมหาชาติ

โดย นายสำเภา วงษ์เทศ
(เมื่อ พ.ศ. 2527 อายุราว 74 ปี)
– ลูกกระเดือกใหญ่ อย่าง “พ่อ”
เขาเรียก “ลูกคอมหาราช”

Download
(เพิ่มเติม…)

ผู้หญิงและขวัญ

Download