หมวดหมู่ ‘วิชาการ-กึ่งวิชาการ’

ขอม เป็นใคร? มาจากไหน?

Download PDF

Download

ลอยกระทง ประเพณีกรุงศรีอยุธยา ไม่ใช่กรุงสุโขทัย

Download PDF

Download

วัฒนธรรมไทย และ วัฒนธรรมร่วม คนไทย ลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ ในอุษาคเนย์

Download PDF

Download

นาคลุ่มน้ำโขง ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย โยงลุ่มน้ำเจ้าพระยา และ อาเซียนในอุษาคเนย์

Download PDF

Download

จันทบุรี มาจากไหน?

Download PDF

Download

โกศ มีต้นแบบ 2,500 ปีมาแล้ว มาจากหม้อไหหินและดินเผา ใส่กระดูกศพ

Download PDF

Download

เพชรบุรี มาจากไหน?

Download PDF

Download

1-70 , 71-138

วัฒนธรรมไทย ของคนชั้นนำ และวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์ของคนไทย ลูกผสมร้อยพ่อพันแม่

Download PDF

 

Download

เครื่องเล่นมหาชาติ

Download PDF

เครื่องเล่นมหาชาติ

โดย นายสำเภา วงษ์เทศ
(เมื่อ พ.ศ. 2527 อายุราว 74 ปี)
– ลูกกระเดือกใหญ่ อย่าง “พ่อ”
เขาเรียก “ลูกคอมหาราช”

Download
(เพิ่มเติม…)

ผู้หญิงและขวัญ

Download PDF

Download