หมวดหมู่ ‘ชุมชนคนท้องถิ่น (คมชัดลึก)’

มหาชัย ปากน้ำท่าจีน สมุทรสาคร

ชุมชนคนท้องถิ่น I ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          กลุ่มสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทเอกชน องค์กรต่างๆด้านอาหารทะเล และจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ขีดจำกัด ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบทั้งอาหารสดและแปรรูปอาหารต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ เบื้องต้นจึงได้กำหนดจัดงานสืบชะตาทะเลอ่าวไทย ในวันที่ 23 มีนาคม นี้

          จ.สมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า มหาชัย ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำท่าจีน (เพิ่มเติม…)

หริภุญชัย-ลำพูน หลายพันปีมาแล้ว

ชุมชนคนท้องถิ่น I พุธที่ 7 มีนาคม 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          นายกลำพูน ให้ชาวเมืองร่วมกันอนุรักษ์คุ้มโบราณ ที่เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง หลังคากาแล  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

          ลำพูนมีความเป็นมายาวนานไม่น้อยกว่า 2,500 ปีมาแล้ว

          บริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่ลำพูน มีร่องรอยชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่นานแล้ว เช่น บริเวณบ้านวังไฮ จ.ลำพูน สืบเนื่องมาจนถึงยุคทวารวดีรับพุทธศาสนาจากภาคกลางที่เคลื่อนย้ายขึ้นมา เมื่อราวหลัง พ.ศ. 1100 (เพิ่มเติม…)

สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บนลุ่มน้ำยม

ชุมชนคนท้องถิ่น I จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย อยู่บนลุ่มแม่น้ำยม (ระหว่างแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่าน) เส้นทางคมนาคมระหว่างบ้านเมืองและรัฐทางลุ่มเจ้าพระยาใกล้ทะเลอ่าวไทยกับบ้านเมืองภายในที่ห่างไกลทะเล

          ราว 2,500 ปีมาแล้ว บริเวณ จ. สุโขทัย ในลุ่มน้ำยม อยู่ท่ามกลางแม่น้ำโขงทางทิศตะวันออก กับแม่น้ำสาละวินทางทิศตะวันตก เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเหนือ-ใต้ กับตะวันออก-ตะวันตก (เพิ่มเติม…)

บุญผะเหวด ของชาวร้อยเอ็ด

ชุมชนคนท้องถิ่น I ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          งานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2 มี.ค. 2555 – 4 มี.ค. 2555 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

          ร้อยเอ็ด มีนามเต็มในตำนานว่า “เมืองร้อยเอ็ดประตู” หมายถึงเมืองที่อำนาจทางการเมืองและการค้าแผ่ขยายกว้างไกลออกไปทุกสารทิศ เสมือนมีร้อยเอ็ดประตูเมือง ประดุจกรุงทวารวดีในมหากาพย์ของชมพูทวีป (จากหนังสือ ร้อยเอ็ด มาจากไหน? กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2553) (เพิ่มเติม…)

เมืองมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ชุมชนคนท้องถิ่น I พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ได้ชื่อจาก เมืองมโหสถ เมืองโบราณยุคหลัง พ.ศ. 1000 หรือราว 1,500 ปีมาแล้ว เรียกตามชาดกเรื่องมโหสถ มีรอยพระพุทธบาทคู่ที่สระมรกต แล้วจะมีเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2555

          ชื่อเมืองมโหสถ มาจากชาดกเรื่องพระมโหสถ ติดมากับกลุ่มลาวพวนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเมื่อราวรัชกาลที่ 3 แล้วมีคติยกย่องนิทานชาดกมาอธิบายความเป็นมาของชุมชน (เพิ่มเติม…)

รอยพระพุทธบาท สระมรกต จ.ปราจีนบุรี

ชุมชนคนท้องถิ่น I จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน จะมีระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2555 ณ วัดสระมรกตและโบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

          กลุ่มโบราณสถานสระมรกต อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมโหสถ  อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ศูนย์กลางรัฐขนาดเล็กบนฝั่งตะวันออกลุ่มเจ้าพระยา อายุราวหลัง พ.ศ. 1000 เครือข่ายต่อเนื่องถึงเมืองพระนครบริเวณทะเลสาบกัมพูชา

          โบราณสถานสระมรกต ตั้งชื่อตามสระน้ำขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านเรียก “สระมรกต” เป็นอ่างเก็บน้ำแบบที่เรียกว่า “บาราย” อย่างเขมรโบราณ สัมพันธ์กับงานช่างเขมร และจารึกเขมรที่พบจากกลุ่มโบราณสถานสระมรกตนี้ (เพิ่มเติม…)

โปงลาง และแพรวา จ.กาฬสินธุ์

ชุมชนคนท้องถิ่น I ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          งานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด มีระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์  - 7 มีนาคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์, สนามหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และสนามหน้าตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

          โปงลาง บางแห่งเรียก หมากกลิ้งกล่อม หมากเตอะเติน ทำจากท่อนไม้ร้อยติดกันเป็นผืนแขวนกับเสาหรือราง ใช้ไม้ตีเป็นทำนอง

          โปงลาง ถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 โดยนายเปลื้อง ฉายรัศมี พัฒนามาจาก “เกราะลอ” หรือ “ขอลอ” คือกระบอกไม้ไผ่หลายลำไล่ขนาดร้อยเถาวัลย์แขวนตีเป็นทำนอง ต่อมาจึงปรับปรุงใช้ไม้เนื้อแข็งให้เสียงดังกังวานขึ้น และปรับให้มีจำนวนลูกและเสียงเพิ่มขึ้น แล้วเล่นรวมกับเครื่องดนตรีอีสานชนิดอื่น (เพิ่มเติม…)

อ่างทอง เมืองบนลุ่มเจ้าพระยาและลำแม่น้ำน้อย

ชุมชนคนท้องถิ่น I พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          งานของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาดประจำปี ระหว่าง 25 ก.พ. – 4 มี.ค. 2555 ที่สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

          จ.อ่างทองมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย เมืองเดิมชื่อ วิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกริมแม่น้ำน้อย เพราะเป็นแม่น้ำสายเก่าเส้นทางคมนาคมสำคัญและแหล่งอาหารมาแต่ดั้งเดิม

          ปลายสมัยธนบุรี ย้ายมาตั้งเมืองใหม่บนฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตั้งเมืองเป็นที่ราบลุ่มคล้ายอ่าง เรียกบ้านอ่างทอง จึงได้ชื่อว่า เมืองอ่างทอง

          นักโบราณคดีสำรวจพบร่องรองคูน้ำคันดินเมืองโบราณสมัยทวารวดี อายุราว พ.ศ. 1200 – 1500 บริเวณ จ.อ่างทอง ที่บ้านคูเมือง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา มีการอยู่อาศัยสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสมัยประวัติศาสตร์ ราว 2,500 ปีมาแล้ว (เพิ่มเติม…)

แม่น้ำน้อย คือเจ้าพระยาเก่า

ชุมชนคนท้องถิ่น I จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          การจัดการน้ำที่ยังไม่เป็นระบบ เมื่อระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ โดยไม่ร่วมวางแผนให้รับรู้ทั่วกัน ล่าสุดจึงทำให้น้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อท่วมบ้านเรือนและทุ่งนาของราษฎร อ.เสนา และอ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

          แม่น้ำน้อย แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ต.ชัยนาท อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท ไหลลงทางทิศใต้

          ผ่าน จ.สิงห์บุรี, จ.อ่างทอง, จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่าน อ.ผักไห่, อ.เสนา และ อ.บางบาล มีคลองบางบาลซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมมาบรรจบ จากนั้นเข้า อ.บางไทร แล้วไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ยาว 155 กม. (เพิ่มเติม…)

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี

ชุมชนคนท้องถิ่น I ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

เรือนอินทร์ หน้าพระลาน

 

          พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี ปัจจุบันมีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน สันนิษฐานกันว่าเดิมเป็นพระราชวังของพระราเมศวร คราวประทับเมืองลพบุรี

          ถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้ปรับปรุงก่อสร้างพระราชวังใหม่ สถาปัตยกรรมเป็นแบบพื้นเมืองผสมอินโด-เปอร์เซีย ตามบันทึกของชาวเปอร์เซียว่าพระนารายณ์โปรดมาประทับที่ละโว้(ลพบุรี)คราวละนานๆ ในปีหนึ่งๆประทับอยู่ถึงเก้าเดือน

          ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯให้ซ่อมแซม เพื่อให้เป็นราชธานีชั้นใน แล้วพระราชทานชื่อว่า พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (เพิ่มเติม…)

  • buy viagra
  • buy cialis
  • buy levitra
  • buy priligy
  • buy propecia
  • buy doxycycline
  • GHD Dianond GHD Rare GHD Straighteners Lebron 10 BHM GHD Kiss Pink Lebron 10 MVP Christian Louboutin Cheap Outlet Nike Lebron 10 MVP Mulberry UK Sale Mulberry Men Bag GHD Black Mulberry Outlet GHD Sale Mulberry UK For Sale Casque Sans Fil Discount Christian Louboutin GHD IV Styler Mulberry Women Bag Mulberry UK North Face Kids Coats Casque Beats Solo GHD Dianond Mulberry Women Bag Cheap North Face GHD Hair Straightener Casque Beats Tour Cheap Mulberry Mulberry Handbags UK Mulberry UK Sale Mulberry UK Outlet Cheap GHDs UK Casque Beats Solo GHD Sale Casque Beats casque monster beats GHD Pink GHD Purple Cheap Mulberry casque dr dre Cheap Mulberry UK GHD Black Mulberry UK For Sale Casque Dr Dre GHD Purple GHD IV Styler GHD Sale Mulberry Outlet Casque Beats Solo Casque Docteur Dre Cheap GHDs GHD Black Cheap GHD Cheap GHD UK Mulberry UK Sale Casque Beats Studio Cheap GHD UK GHD UK Mulberry UK Outlet Mulberry Bags Outlet Mulberry Men Bag Mulberry Bags Outlet Monster Beats Outlet Casque Beats GHDs UK Casque Beats Pas Cher GHD Green Casque Monster Beats Monster Beats For Sale Cheap GHDs UK Casque Beats Tour Cheap Mulberry UK Beats Pas Cher Cheap Beat Mulberry Men Bag Monster Beats Pas Cher Beats By Dr Dre Pas Cher GHDs Outlet GHD Outlet GHD UK Outlet Mulberry UK For Sale Cheap Mulberry UK GHDs UK Outlet Cheap GHD GHD UK Cheap GHDs Cheap GHDs UK Cheap GHD GHDs UK Cheap GHDs UK GHD UK Outlet Cheap GHDs GHDs UK Cheap GHDs UK GHD Purple GHD Dianond GHD Hair Straightener GHD Sale GHD Rare GHD Straighteners Cheap GHDs UK GHD Sale Cheap GHD UK GHDs Outlet Cheap GHDs GHDs UK GHD Hair Straightener GHD Sale Cheap GHDs GHD UK Outlet GHDs Outlet GHD Pink GHD UK Outlet Cheap GHD GHDs Outlet Mulberry UK Mulberry Outlet Mulberry UK Outlet Mulberry UK For Sale Mulberry Men Bag Cheap Mulberry Cheap Mulberry UK Mulberry Bags Mulberry Handbags UK Mulberry Bags Outlet Mulberry UK Mulberry UK For Sale Mulberry Men Bag Mulberry Outlet Mulberry UK For Sale Mulberry UK Sale Cheap Mulberry Cheap Mulberry UK Mulberry UK For Sale Mulberry UK Sale Cheap Mulberry UK Nike Free Run Nike Free 3.0 v4 Nike Free 3.0v4 Women Nike Free Run Nike Air Max 2013 Nike Free 3.0v4 Cheap Ugg Boots Ugg Boots Outlet Uggs Boots For Sale Cheap Uggs Boots Uggs Outlet Uggs Boots Outlet Louboutin Outlet Red Sole Shoes Red Bottom Shoes Red Bottom Shoes Red Bottom Heels Christian Louboutin Pigalle Red Bottom High Heels Red Sole Shoes Discount Christian Louboutin Christian Louboutin UK Outlet Christian Louboutin UK Red Bottom Shoes Red Bottom Heels Red Bottom Christian Louboutin Red Bottom Pumps Red Bottom Heels Red Bottom Christian Louboutin Red Sole Shoes North Face Fleece Jacket Men's North Face Jackets North Face Oulet North Face Coats North Face Wholesale North Face Denali Jacket Mens North Face Womens North Face Noth Face jactkets Outlet North Face For Sale The North Face Jackets Cheap North Face The North Face Outlet casque beats pas cher Beats By Dr Dre Pas Cher Beats By Dr Dre Cheap Beats By Dre Beats UK Monster Beats UK Cheap Beats UK Monster UK Monster Beats For Sale Monster Beats Outlet Cheap Beat GHD UK Outlet GHDs UK Outlet GHD IV Styler GHD Purple GHD Australia GHD IV Styler GHD Hair Straightener GHDs Outlet GHD IV Styler GHD Hair Straightener Cheap GHDs GHD Rare GHD Straighteners Cheap GHDs UK GHDs Outlet Cheap GHDs GHDs UK Cheap GHDs UK GHD UK GHD Outlet Cheap GHD UK GHD Hair Straightener Cheap GHDs GHD UK Outlet GHDs Outlet GHD Pink GHD Purple GHD Green GHD Blue GHDs UK Cheap GHDs UK GHDs UK Outlet Cheap GHD UK Mulberry UK Mulberry Outlet Mulberry UK Outlet Mulberry Bags UK Mulberry Handbags UK Mulberry Bags Outlet Mulberry Bags Outlet Mulberry UK For Sale Mulberry Bags UK Mulberry Bags Outlet Mulberry Men Bag Mulberry Men Bag Mulberry Women Bag Mulberry UK Mulberry UK For Sale Mulberry Men Bag Mulberry Bags Mulberry UK Outlet Mulberry UK Sale Mulberry Bags Outlet Mulberry Handbags UK Mulberry Bags Outlet Mulberry UK Mulberry Handbags UK Mulberry Bags Outlet Mulberry UK Cheap Mulberry Cheap Mulberry UK Mulberry Bags UK Cheap Mulberry Cheap Mulberry UK Mulberry Bags Outlet Mulberry UK For Sale Mulberry UK Mulberry Outlet Cheap Mulberry UK Mulberry Handbags UK Casque Beats Studio Casque Sans Fil Casque Beats Tour Casque Sans Fil Beats By Dr casque dr dre Beats By Dr Dre Pas Cher Casque Dr Dre Beats Pas Cher Casque Beats Solo Casque Beats Beats By Dr Casque Beats Solo casque beats pas cher Beats By Dr Dre Pas Cher casque dr dre Monster Beats Pas Cher casque beats pas cher Casque Beats Monster Beats For Sale Monster Beats Outlet Cheap Beat Monster Beats UK Cheap Beats UK Monster UK Beats By Dr Dre Cheap Beats By Dre Beats UK Monster UK Monster Beats For Sale Monster Beats Outlet UK Beats UK Monster Beats UK Cheap Beats Beats By Dr Dre Cheap Beats By Dre Beats By Dr Dre Cheap Beats By Dre Beats UK Red Bottom High Heels Red Sole Shoes Christian Louboutin UK Red Bottom Heels Red Bottom Christian Louboutin Red Bottom Pumps Christian Louboutin UK Outlet Christian Louboutin UK Red Bottom Shoes Red Bottom High Heels Red Sole Shoes Discount Christian Louboutin Christian Louboutin Cheap Outlet Christian Louboutin Store Outlet Cheap Louboutin Shoes Red Sole Shoes Discount Christian Louboutin Christian Louboutin UK Outlet Christian Louboutin Store Outlet Cheap Louboutin Shoes Red Bottom High Heels Christian Louboutin Cheap Outlet Christian Louboutin Store Outlet Cheap Louboutin Shoes Red Bottom Heels Red Bottom Christian Louboutin Red Sole Shoes Red Bottom High Heels Red Sole Shoes Christian Louboutin UK Red Bottom Christian Louboutin Red Bottom Pumps Christian Louboutin Cheap Outlet Cheap Louboutin Shoes Red Bottom High Heels Red Sole Shoes Red Bottom Pumps Christian Louboutin Cheap Outlet Christian Louboutin Store Outlet Red Bottom Shoes Red Bottom Heels Red Bottom Christian Louboutin Red Bottom High Heels Red Sole Shoes Discount Christian Louboutin Red Bottom Heels Red Bottom Christian Louboutin Red Bottom Pumps Wholesale China NFL Jerseys GHDs UK Outlet Red Bottom Christian Louboutin GHD Black Cheap GHDs UK GHD IV Styler Tiffany Blue Nike Red Bottom Pumps GHDs UK GHD Hair Straightener GHDs Outlet GHD IV Styler Cheap GHDs UK GHD Australia Cheap GHDs UK Mulberry UK For Sale GHDs UK North Face Kids Coats Cheap Mulberry UK Cheap GHD GHD UK Outlet Red Bottom High Heels Christian Louboutin Cheap Outlet GHD Sale Cheap GHDs Cheap GHDs Cheap GHDs UK GHDs Outlet Nike Lebron 10 MVP Lebron 10 MVPs propranolol online Doxycycline online