มติชนรายวัน อังคารที่ 19 มกราคม 2561

 

คนส่วนใหญ่ถูกกีดกัน

จากประวัติศาสตร์ไทย

 

           ทำความจริงให้ปรากฏ เป็นไปเพื่อคนส่วนใหญ่ คุณขรรค์ชัย บุนปาน บอกกับเพื่อนร่วมงานหนังสือพิมพ์เครือมติชน ไม่เฉพาะทางการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม แต่รวมด้วยถึงศิลปวัฒนธรรม

           ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่ามวลชนคนส่วนใหญ่ถูกกีดกันเบียดเบียนขับไล่ไสส่งออกจากพื้นที่ทางอำนาจที่คนส่วนน้อยนิดยึดกุมไว้

           ด้านศิลปวัฒนธรรม ถูกปิดบังมิให้รู้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีที่ยืนในประวัติศาสตร์ไทย ดังนักปราชญ์ร่วมสมัยและครูอาจารย์ผู้ใหญ่ชี้ไว้นานแล้วว่าเป็นเพราะคนส่วนมากถูกกีดกันออกไปจากความทรงจำร่วมกันของคนในชาติ ซ้ำมิหนำความทรงจำของคนส่วนไม่มากยังย่ำยีเหยียดอัตลักษณ์ของคนบางกลุ่มให้ด้อยเกียรติภูมิลงไปอีก

           เหตุจากประวัติศาสตร์ไทยของทางการ ให้ความสำคัญเรื่องราวของชนชาติไทย เชื้อชาติไทยซึ่งไม่เคยมีจริง แต่ถูกสร้างใหม่ยุคล่าอาณานิคม จึงไม่ควรใช้งานบิดเบือนอีกต่อไป (กรณีนี้สื่อไทยไม่ควรร่วมมือบิดเบือน)

           ประวัติศาสตร์ไทยควรเป็นเรื่องราวของดินแดนและผู้คนบริเวณที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอย่างแยกจากกันมิได้ของภูมิภาคอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

           ประเทศไทยทุกวันนี้ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ประกอบขึ้นจากดินแดนดั้งเดิมของรัฐต่างๆ หลากหลาย ที่มีความเป็นมาทั้งต่างกันมากบ้างน้อยบ้างและไม่ต่างกันก็มี

           ผู้คนดั้งเดิมในประเทศไทย ล้วนคนไม่ไทยนานาชาติพันธุ์ร้อยพ่อพันแม่ มีความเป็นมาหลายพันหลายหมื่นปีมาแล้ว คนเหล่านี้ต่อมากลายตนเป็นไทยสืบจนปัจจุบัน

           ด้วยเหตุดังนั้น จึงต้องทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ซึ่งมิใช่เพื่อธำรงอำนาจของกลุ่มคนชั้นนำตามจารีตกลุ่มเล็กๆ ของรัฐในอุดมคติบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา