ถ้าจะเน่าก็เน่าพอกัน

 

โลกนี้มีทั้งน้ำดีน้ำเน่า

นักการเมืองใหม่เก่าเน่าดีได้

ทหารดีดีเน่าเน่าเคล้ากันไป

ยึดอำนาจครั้งไหนไหนเน่าไม่ดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 16 มกราคม 2561