ไทยนิยม

 

ไทยนิยมผูกนาฬิกา

แต่ไม่ตรงต่อเวลาแบบทหารใหญ่

ประชาธิปไตยนิยมไทย

ขอกูเป็นใหญ่อยู่ยาวยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 15 มกราคม 2561