นักการเมืองทหาร

 

เป็นมานานแล้วทหารการเมือง

ย่อมครบเครื่องเมื่อเป็นนักการเมืองทหาร

แต่ปิดบังซ่อนหลบกลบอาการ

ตามแผนงานพันลึกรัฐเร้นลับ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561