ใครทำ?

 

สวัสดีปีใหม่

ไม่สงบก็ไม่มีเลือกตั้ง

ความสงบใครเป็นคนทำพัง

สั่งยกทัพต้านเลือกตั้งนั่นแหละทำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 3 มกราคม 2561