มันเยอะ

 

เอาเปรียบนานอาการหนักจนชักเยอะ

ว่าแต่เขาอิเหนาก็เถอะมันเยอะยิ่ง

มีรัฐพันลึกหนุนแน่นอุ่นอิง

ทุกสิ่งอย่างทำตามน้ำเน่านั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560