เย้ย

 

ไยไพว่าไทยไร้น้ำยา

แค่ตรงต่อเวลาหาสำเร็จไม่

งานช้างคล้องช้างเสร็จอย่างไร

นาฬิกาท่านได้แต่ใดมา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 27 ธันวาคม 2560