ผีสิง

 

หาเสียงล่วงหน้าวาจาหวาน

ผีนักการเมืองมิ่งเข้าสิงใส่

เกลียดตัวกินไข่อร่อยใจ

เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอร่อยจัง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560