ความเชื่อถือล้มละลาย

 

ล้มละลายในความเชื่อถือ

จะอี๋อ๋ออออือก็ไร้ผล

พัดลมยังส่ายหน้าจบสากล

หาคนทั้งหลายเชื่อจะเหลือรึ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 12 ธันวาคม 2560