มติชน วันอาทิตย์

17 ธันวาคม 2560

 

แต่ก่อนคนเรายังเง่าโง่

ครั้นเติบโตก็ยังโง่เง่า

ต้องถูกปกครองด้วยของหนักเบา

คนไม่เท่ากันรัฐพันลึก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560