มติชน วันอาทิตย์

10 ธันวาคม 2560

 

นาฬิกามีค่าราคายิ่ง

เข็มดิ่งบอกเวลาเที่ยงตรงได้

มากอำนาจมัดนาฬิกาไว้

ไม่ซื่อตรงประชาธิปไตยก็ไม่ตรง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560