มติชน วันอาทิตย์

3 ธันวาคม 2560

 

ครืนครืนใช่ฟ้าร้องคนคำราม

คลุ้มคลั่งอำนาจห้ามหาได้ไม่

ต้องตีเกราะเคาะไม้ระงมไป

ไล่ราหูอมจันทร์คายบ้านเมือง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560