Archive for ธันวาคม, 2017

มันเยอะ

มันเยอะ

 

เอาเปรียบนานอาการหนักจนชักเยอะ

ว่าแต่เขาอิเหนาก็เถอะมันเยอะยิ่ง

มีรัฐพันลึกหนุนแน่นอุ่นอิง

ทุกสิ่งอย่างทำตามน้ำเน่านั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560

ข้าวนาดำและความเป็นไทย

มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560

 

ข้าวนาดำและความเป็นไทย

          นาดำปลูกข้าวเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งผลักดันให้มีพัฒนาการความเป็นไทย

          แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยไม่พูดถึง เพราะเน้นสงครามกับเพื่อนบ้านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่าอย่างอื่น

          กว่าคนไม่ไทยจะกลายตัวเองเป็นคนไทย มีคำอธิบายของครูบาอาจารย์ว่าพวกไต-ไท (ไม่ไทย) สร้างนวัตกรรมขึ้นสองอย่างเมื่อมีหลักแหล่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน ได้แก่

          (1.) นาดำ และ (2.) เครือข่ายทางการเมืองระดับที่เหนือชุมชน (เพิ่มเติม…)

เย้ย

เย้ย

 

ไยไพว่าไทยไร้น้ำยา

แค่ตรงต่อเวลาหาสำเร็จไม่

งานช้างคล้องช้างเสร็จอย่างไร

นาฬิกาท่านได้แต่ใดมา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 27 ธันวาคม 2560

เอกสารชั้นต้นสมัยพระนารายณ์ บอกประวัติศาสตร์อยุธยา บรรพชนวงศ์กษัตริย์เครือญาติกัมพูชา และลาว

Download

ชนชาติไทย เชื้อชาติไทย มรดกเจ้าอาณานิคมยุโรป สร้างใหม่ประวัติศาสตร์ไทย

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

 

ชนชาติไทย เชื้อชาติไทย

มรดกเจ้าอาณานิคมยุโรป

สร้างใหม่ประวัติศาสตร์ไทย

 

           ชนชาติ เชื้อชาติ เป็นแนวคิดใหม่ของฝรั่งยุโรปเจ้าอาณานิคม ที่ไทยเพิ่งรับมาเมื่อช่วงหลังแผ่นดิน ร.5 แล้วสร้างใหม่ว่าชนชาติไทย เชื้อชาติไทย

           คนไทยเป็นใคร? มาจากไหน? ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหน? ฯลฯ มีคำอธิบายหลายกระแสจากหลายประสบการณ์ โดยเฉพาะคำอธิบายกระแสหลักผูกติดแนบแน่นเรื่องชนชาติ และ/หรือเชื้อชาติตามคำนิยามของชาวยุโรป

           แต่ไม่เคยพบหลักฐานว่าชนชาติไทยเชื้อชาติไทยมีจริงตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถึงยุคทวารวดี กระทั่งยุคอยุธยา

           อย่างนี้เท่ากับยกปัจจุบันไปครอบหรือกำหนดอดีต ซึ่งผิดปกติ

 

คนไทยของรัฐราชการ

           รัฐราชการไทย ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อถือตามแนวคิดอาณานิคม ว่า ไทย, คนไทย เป็นชนชาติหรือเชื้อชาติมีถิ่นกำเนิดเดียวกันที่ใดที่หนึ่ง แล้วภายหลังได้อพยพแยกย้ายไปที่ต่างๆ (เพิ่มเติม…)

อุดมศึกษาอาจารย์เหมือนเดิม จะผลิตยังไงให้คนต่างจากเดิม?

มติชนรายวัน อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560

 

อุดมศึกษาอาจารย์เหมือนเดิม

จะผลิตยังไงให้คนต่างจากเดิม?

 

     “อุดมศึกษาต้องมุ่งการผลิตคนที่แตกต่างไปจากเดิม และสนองความต้องการของประเทศ”

     เป็น 1 ใน 8 ประเด็นของยุทธศาสตร์ปฏิรูปอุดมศึกษา (ให้แยกกระทรวงอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ) ของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

การผลิตคนที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างไร? ไม่ได้บอกไว้ในข่าว และไม่ได้บอกให้ดูที่ไหน? จึงหาไม่ได้ เลยไม่รู้

     “สถาบันอุดมศึกษามองแต่ความอยู่รอดของตัวเองเป็นหลัก—-”, “บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้ยาก”

     อ. สมพงษ์ จิตระดับ (คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ) บอกไว้ในรายงานข่าวเรื่อง “ก่อนการก่อเกิดกระทรวงอุดมศึกษา” (มติชน ฉบับวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 หน้า 1) (เพิ่มเติม…)

ลพบุรี 3,000 ปี ไม่เคยร้าง ต้นกำเนิดกรุงศรีอยุธยา และสถาปนากรุงสุโขทัย

มติชนรายวัน จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

 

ลพบุรี 3,000 ปี ไม่เคยร้าง

ต้นกำเนิดกรุงศรีอยุธยา 

และสถาปนากรุงสุโขทัย

 

         ลพบุรี 3,000 ปี ไม่เคยร้างจนปัจจุบัน แล้วเป็นตัวการสำคัญต้นกำเนิดกรุงศรีอยุธยา ขณะเดียวกันก็มีส่วนสำคัญผลักดันการสถาปนากรุงสุโขทัย

         ลักษณะพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของลพบุรีมีคร่าวๆ กว้างๆ พอสังเขป ดังนี้(1.) ชุมชนก่อนพุทธกาล 3,000 ปีมาแล้ว เป็นชุมชนคนไม่ไทย (2.) บ้านเมืองถลุงเหล็ก 2,000 ปีมาแล้ว (หลัง พ.ศ. 500) ล้วนเป็นคนไม่ไทย (3.) รัฐโถโลโปตี (ทวารวดี) 1,500 ปีมาแล้ว (หลัง พ.ศ. 1000) มีคนไม่ไทย

         (4.) รัฐละโว้ 1,000 ปีมาแล้ว (หลัง พ.ศ. 1500) ถูกเรียกจากคนอื่นว่าเป็นขอม พูดภาษาเขมร ใช้อักษรเขมร

         อำนาจของภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท ทยอยเคลื่อนไหวโยกย้ายตั้งแต่ยุคก่อนๆ ตามเส้นทางการค้าจากดินแดนภายในลงไปลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ต่อไปข้างหน้าคนไม่ไทยเหล่านี้จะเรียกตัวเองว่าไทย) (เพิ่มเติม…)

มติชน วันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

17 ธันวาคม 2560

 

แต่ก่อนคนเรายังเง่าโง่

ครั้นเติบโตก็ยังโง่เง่า

ต้องถูกปกครองด้วยของหนักเบา

คนไม่เท่ากันรัฐพันลึก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

ผีสิง

ผีสิง

 

หาเสียงล่วงหน้าวาจาหวาน

ผีนักการเมืองมิ่งเข้าสิงใส่

เกลียดตัวกินไข่อร่อยใจ

เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอร่อยจัง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

ไม่ยกย่อง สิบสองภาษา

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

 

ไม่ยกย่อง

สิบสองภาษา

 

          ภาษาอังกฤษของคนไทยส่วนมากใช้การไม่ได้ ไม่แข็งแรง จึงพูดไม่ได้ อ่านไม่ออกมีผู้บอกว่าต้นเหตุสำคัญมาจากชนชั้นทางสังคมระหว่าง นาย-บ่าว, ผู้ใหญ่-ผู้น้อย ฯลฯ

          ระบบการศึกษาของไทยแบบอาณานิคม (มากกว่า 100 ปีมาแล้ว ยังตกค้างถึงปัจจุบัน) ทำลายความมั่นใจตนเอง ไม่เคารพตนเอง ไม่เคารพผู้อื่น จนคิดด้วยตัวเองไม่ได้ เท่ากับเหยียดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและของคนอื่นพร้อมๆ กัน จึงสนับสนุนชนชั้นทางสังคม ภาษาอังกฤษยิ่งถูกทำให้สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ เพราะ

          (1) เป็นภาษาเจ้าอาณานิคมผู้สูงส่ง และ (2) เป็นภาษาคนชั้นนำสยามผู้ศักดิ์สิทธิ์

          ดังนั้น สามัญชนพลเมืองและไพร่บ้าน ย่อมไม่ฉลาดในสติปัญญาพอจะรู้ภาษาอังกฤษถึงขั้นเรียนจนรู้แล้วคิดได้แบบคนอังกฤษหรือคนชั้นนำสยาม

          แต่อาจเรียนได้ตามควรแก่ฐานะ (ทางสังคม) เท่านั้น เพื่อรับจ้างทำงานรับใช้เป็นเสมียนและล่าม เพราะไม่มีสติปัญญามากพอจะเรียนรู้เกินกว่านี้ (เพิ่มเติม…)