หลอก

 

หลอกตัวเองแล้วหลอกคนอื่น

สดชื่นความไม่จริงสิ่งหลอกหลอน

เสกสรรปั้นแต่งทุกขั้นตอน

อาจมก้อนหลอกจนเห็นเป็นทองคำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560