เขียนด้วยปืน

 

ยึดอำนาจมีอำนาจครองอำนาจ

อยากอยู่ยาวตลอดชาติวาสนา

ครบอาวุธวางกฎกติกา

ด้วยศีลธรรมจรรยาเขียนด้วยปืน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2560