ออกอาการ

 

อยากอยู่ยาวกลัวไม่ได้ดังใจอยาก

วิตกจริตคิดมากมีงุ่นง่าน

ถามเองตอบเองอวดเบ่งบาน

ออกอาการไม่ค่อยดีเลยตีรวน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560