ไปเถอะ

 

ไม่มีเรา เขาจำเริญ

เพราะมีเราเขาถึงต้องเดินถอยหลัง

ขาดเราเขาจะดีมีพลัง

เลือกตั้งกติกาตามสากล

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 8 พฤศจิกายน 2560