เห็นเอง

 

ความชอบธรรมกำลังพังน้อยน้อย

ค่อยค่อยเป๋เทพลังพังใหญ่ใหญ่

คืนความสุขรุกคืนความทุกข์ไทย

อะไรอะไรไม่ชอบธรรมสำแดงเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560