เล่นคนเดียว

 

กีดกันกลุ่มตรงข้ามเห็นน้ำท่วม

มีส่วนร่วมบรรเทาทุกข์ก็ถูกห้าม

เดี่ยวคอนเสิร์ตอุตส่าห์พยายาม

หาเสียงตามโรดแมปเหมาคนเดียว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560