มติชน วันอาทิตย์

12 พฤศจิกายน 2560

 

เสียของแล้วก็ต้องเสียของซ้ำ

เมื่อยึดอำนาจนิยมเบ่งก้ามใหญ่

ไม่เสียของต้องยืนยันอย่างมั่นใจ

ประชาธิปไตยไร้รัฐพันลึก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560