มติชน วันอาทิตย์

5 พฤศจิกายน 2560

 

คนเมืองได้ประโยชน์ยึดอำนาจ

คนบ้านเสียโอกาสแหงนเงยหน้า

เสียเสียงเสียสิทธิ์เสียอิสรา

เพื่อความผาสุกล้นของคนเมือง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560