เคล็ดลับอยู่ยาว

 

อยากอยู่ยาวต้องยื้ออย่างยิ่งยิ่ง

ใครถามทวงท้วงติงนิ่งด้านด้าน

ทำขึงขังเข้มข้นทนนานนาน

เสาะหาสถานการณ์อยู่ยาวยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 31 ตุลาคม 2560