ศรีธนญชัย กับ ศรีปราชญ์

 

คนดีศรีธนญชัยเพื่อชาติ

สูงสามารถเล่นลิ้นปลิ้นชิวหา

คนทั้งผองต้องการสัตยา

เหมือนศรีปราชญ์สัจจากล้าคำโคลง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560