มติชน วันอาทิตย์

29 ตุลาคม 2560

 

บนฟ้ามหาเทพบิดรสถิต

เนรมิตภูมิพลังมหาศาล

คุ้มครองผองชนดลบันดาล

ข้าวปลาอาหารบ้านเมืองดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 27 ตุลาคม 2560