มติชน วันอาทิตย์

8 ตุลาคม 2560

 

พระสุเมรุหลักโลกสูงระหง

ฉลักลงฉลวยรัตนโกสินทร์

สัตตปริภัณฑคีรินทร์

ปถพินทร์หิมพานต์สีทันดร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560