มติชน วันอาทิตย์

1 ตุลาคม 2560

 

เพิ่มรายได้ชาวนาเงยหน้าบ้าง

ถูกถล่มล้มล้างรุกรานไล่

กลางถนนฆ่าคนตายหลายปีไป

คนสั่งฆ่าอยู่ได้ลอยนวลดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 29 กันยายน 2560