Archive for ตุลาคม, 2017

เคล็ดลับอยู่ยาว

เคล็ดลับอยู่ยาว

 

อยากอยู่ยาวต้องยื้ออย่างยิ่งยิ่ง

ใครถามทวงท้วงติงนิ่งด้านด้าน

ทำขึงขังเข้มข้นทนนานนาน

เสาะหาสถานการณ์อยู่ยาวยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 31 ตุลาคม 2560

คืนได้ไง?

คืนได้ไง?

 

อ้อยเข้าปากช้างตกท้องช้าง

จะงัดง้างคืนมาหาได้ไม่

อำนาจปล้นมาแล้วคืนได้ไง

ต้องสร้างใหม่สถานการณ์ต้านเอาคืน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 30 ตุลาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

29 ตุลาคม 2560

 

บนฟ้ามหาเทพบิดรสถิต

เนรมิตภูมิพลังมหาศาล

คุ้มครองผองชนดลบันดาล

ข้าวปลาอาหารบ้านเมืองดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 27 ตุลาคม 2560

พระเมรุมาศ จำลองเขาพระสุเมรุ ที่สถิตเทพยดา

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

 

พระเมรุมาศ

จำลองเขาพระสุเมรุ ที่สถิตเทพยดา

 

          “พระสุเมรุหลักโลกสูงระหง” หมายถึง ภูเขาสูงระหงชื่อพระสุเมรุเป็นแกนของโลก (ที่เชื่อว่าโลกแบน) หรือเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

          [ข้อความนี้มาจากวรรคหนึ่งของกลอนไหว้ครูเสภา (วรรคที่ 2 ในจำนวน 4 วรรค) ที่คนเสภาจำได้ตรงกัน ส่วนวรรคอื่นๆ ไม่ตรงกัน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระนิพนธ์บอกไว้ในตำนานเสภา เมื่อ พ.ศ. 2460]

          พระเมรุมาศ ที่สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ยุคอยุธยา จำลองเขาพระสุเมรุเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตเทพยดาตามความเชื่อจากอินเดีย (เพิ่มเติม…)

กลองทอง มโหระทึก เครื่องประโคมงานศพ อุษาคเนย์ 2,500 ปีมาแล้ว

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

 

กลองทอง มโหระทึก

เครื่องประโคมงานศพ

อุษาคเนย์ 2,500 ปีมาแล้ว

 

กลองมโหระทึก 2 ใบ วงสังข์แตร และวงปี่ไฉน กลองชนะ เป็นวงประโคมย่ำยามจากงานเครื่องสูง ของสำนักพระราชวัง (ภาพจากหนังสือการมหรสพและแบบแผนในการประโคมดนตรีในงานพระเมรุ เอกสารประกอบกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา เสาร์ 2 กันยายน 2560 หน้า 19)

 

          กลองทองมโหระทึก เป็นเครื่องประโคมทำขวัญ (เรียกขวัญ และส่งขวัญ) งานศพ ในกลุ่มชนทั่วภูมิภาคอุษาคเนย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ราว 2,500 ปีมาแล้ว

          กลองทอง หรือ มโหระทึก หล่อด้วยโลหะผสม เรียกสำริด หรือ ทองสำริด อายุราว 2,500 ปีมาแล้ว กลุ่มคนในตระกูลภาษาต่างๆ จึงเรียกกลองทอง (หมายถึงกลองทองสำริด) (เพิ่มเติม…)

ในไทยโลกไม่หมุน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

 

ในไทยโลกไม่หมุน

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

          มิวเซียมในโลกเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการจำแนกกว้างๆ ได้ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนจัดแสดง กับ ส่วนดูแลรักษา

          [“มิวเซียม” เป็นคำทับศัพท์จาก museum หมายถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งจากของเก่าและของไม่เก่า ซึ่งต่างกับ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” หมายถึงที่เก็บของเก่าประเภทโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โดยไม่มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนพลเมือง]

 

ส่วนจัดแสดง

          มิวเซียมทุกแห่งมีส่วนจัดแสดงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และทุกชาติพันธุ์ แล้วบริหารจัดการโดยคิวเรเตอร์

          [“คิวเรเตอร์” เป็นคำทับศัพท์จาก curator หมายถึงผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมิวเซียมอย่างมีจิตสำนึกเพื่อคนอื่น ให้เป็นแหล่งแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น โดยไม่วางตนแบบเจ้าขุนมูลนาย เหตุที่ใช้คำทับศัพท์เพื่อให้ต่างกับ “ภัณฑารักษ์” ที่มีความหมายอนุรักษนิยมสุดโต่ง ซึ่งตรงข้ามกับคิวเรเตอร์ (เพิ่มเติม…)

วัฒนธรรมไทย และ วัฒนธรรมร่วม คนไทย ลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ ในอุษาคเนย์

Download

มติชน วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

8 ตุลาคม 2560

 

พระสุเมรุหลักโลกสูงระหง

ฉลักลงฉลวยรัตนโกสินทร์

สัตตปริภัณฑคีรินทร์

ปถพินทร์หิมพานต์สีทันดร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560

ศรีธนญชัย กับ ศรีปราชญ์

ศรีธนญชัย กับ ศรีปราชญ์

 

คนดีศรีธนญชัยเพื่อชาติ

สูงสามารถเล่นลิ้นปลิ้นชิวหา

คนทั้งผองต้องการสัตยา

เหมือนศรีปราชญ์สัจจากล้าคำโคลง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

1 ตุลาคม 2560

 

เพิ่มรายได้ชาวนาเงยหน้าบ้าง

ถูกถล่มล้มล้างรุกรานไล่

กลางถนนฆ่าคนตายหลายปีไป

คนสั่งฆ่าอยู่ได้ลอยนวลดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 29 กันยายน 2560