Archive for ตุลาคม, 2017

พระเมรุมาศ จำลองเขาพระสุเมรุ ที่สถิตเทพยดา

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

 

พระเมรุมาศ

จำลองเขาพระสุเมรุ ที่สถิตเทพยดา

 

          “พระสุเมรุหลักโลกสูงระหง” หมายถึง ภูเขาสูงระหงชื่อพระสุเมรุเป็นแกนของโลก (ที่เชื่อว่าโลกแบน) หรือเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

          [ข้อความนี้มาจากวรรคหนึ่งของกลอนไหว้ครูเสภา (วรรคที่ 2 ในจำนวน 4 วรรค) ที่คนเสภาจำได้ตรงกัน ส่วนวรรคอื่นๆ ไม่ตรงกัน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระนิพนธ์บอกไว้ในตำนานเสภา เมื่อ พ.ศ. 2460]

          พระเมรุมาศ ที่สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ยุคอยุธยา จำลองเขาพระสุเมรุเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตเทพยดาตามความเชื่อจากอินเดีย (เพิ่มเติม…)

กลองทอง มโหระทึก เครื่องประโคมงานศพ อุษาคเนย์ 2,500 ปีมาแล้ว

มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

 

กลองทอง มโหระทึก

เครื่องประโคมงานศพ

อุษาคเนย์ 2,500 ปีมาแล้ว

 

กลองมโหระทึก 2 ใบ วงสังข์แตร และวงปี่ไฉน กลองชนะ เป็นวงประโคมย่ำยามจากงานเครื่องสูง ของสำนักพระราชวัง (ภาพจากหนังสือการมหรสพและแบบแผนในการประโคมดนตรีในงานพระเมรุ เอกสารประกอบกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา เสาร์ 2 กันยายน 2560 หน้า 19)

 

          กลองทองมโหระทึก เป็นเครื่องประโคมทำขวัญ (เรียกขวัญ และส่งขวัญ) งานศพ ในกลุ่มชนทั่วภูมิภาคอุษาคเนย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ราว 2,500 ปีมาแล้ว

          กลองทอง หรือ มโหระทึก หล่อด้วยโลหะผสม เรียกสำริด หรือ ทองสำริด อายุราว 2,500 ปีมาแล้ว กลุ่มคนในตระกูลภาษาต่างๆ จึงเรียกกลองทอง (หมายถึงกลองทองสำริด) (เพิ่มเติม…)

ในไทยโลกไม่หมุน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

 

ในไทยโลกไม่หมุน

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

          มิวเซียมในโลกเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการจำแนกกว้างๆ ได้ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนจัดแสดง กับ ส่วนดูแลรักษา

          [“มิวเซียม” เป็นคำทับศัพท์จาก museum หมายถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งจากของเก่าและของไม่เก่า ซึ่งต่างกับ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” หมายถึงที่เก็บของเก่าประเภทโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โดยไม่มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนพลเมือง]

 

ส่วนจัดแสดง

          มิวเซียมทุกแห่งมีส่วนจัดแสดงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และทุกชาติพันธุ์ แล้วบริหารจัดการโดยคิวเรเตอร์

          [“คิวเรเตอร์” เป็นคำทับศัพท์จาก curator หมายถึงผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมิวเซียมอย่างมีจิตสำนึกเพื่อคนอื่น ให้เป็นแหล่งแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น โดยไม่วางตนแบบเจ้าขุนมูลนาย เหตุที่ใช้คำทับศัพท์เพื่อให้ต่างกับ “ภัณฑารักษ์” ที่มีความหมายอนุรักษนิยมสุดโต่ง ซึ่งตรงข้ามกับคิวเรเตอร์ (เพิ่มเติม…)

วัฒนธรรมไทย และ วัฒนธรรมร่วม คนไทย ลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ ในอุษาคเนย์

Download

มติชน วันอาทิตย์ 8 ตุลาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

8 ตุลาคม 2560

 

พระสุเมรุหลักโลกสูงระหง

ฉลักลงฉลวยรัตนโกสินทร์

สัตตปริภัณฑคีรินทร์

ปถพินทร์หิมพานต์สีทันดร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560

ศรีธนญชัย กับ ศรีปราชญ์

ศรีธนญชัย กับ ศรีปราชญ์

 

คนดีศรีธนญชัยเพื่อชาติ

สูงสามารถเล่นลิ้นปลิ้นชิวหา

คนทั้งผองต้องการสัตยา

เหมือนศรีปราชญ์สัจจากล้าคำโคลง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์ 1 ตุลาคม 2560

มติชน วันอาทิตย์

1 ตุลาคม 2560

 

เพิ่มรายได้ชาวนาเงยหน้าบ้าง

ถูกถล่มล้มล้างรุกรานไล่

กลางถนนฆ่าคนตายหลายปีไป

คนสั่งฆ่าอยู่ได้ลอยนวลดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 29 กันยายน 2560