เข้าตัว

 

เกลียดตัวกินไข่ไม่ขยะแขยง

เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไม่ขยอกขย้อน

ก่นด่านักการเมืองเข้าตัวตอน

ต้องสัญจรหาเสียงประชานิยม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 20 กันยายน 2560