มติชน วันอาทิตย์

17 กันยายน 2560

 

คอร์รัปชั่นมีทั่วไปไม่จำกัด

ปราบไม่ได้ด้วยปฏิวัติรัฐประหาร

ว่าแต่เขาอิเหนาก็ทำเองชำนาญ

ยิ่งเผด็จการไม่เบื่อยิ่งเกื้อโกง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 กันยายน 2560