Archive for กันยายน, 2017

เข้าตัว

เข้าตัว

 

เกลียดตัวกินไข่ไม่ขยะแขยง

เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไม่ขยอกขย้อน

ก่นด่านักการเมืองเข้าตัวตอน

ต้องสัญจรหาเสียงประชานิยม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 20 กันยายน 2560

มติชน วันอาทิตย์ 10 กันยายน 2560

มติชน วันอาทิตย์

10 กันยายน 2560

 

ล่ามโซ่ตีตรวนมวลชน

จองจำคนน้อยน้อยเป็นข้อยข้า

คนชั้นนำลุอำนาจโอกาสมา

อ้างศีลธรรมนำหน้าคว้าเงินทอน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 8 กันยายน 2560