มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

 

เพลงดนตรี

มีหลักฐานประวัติศาสตร์ไทย

 

          เพลงสรรเสริญพระบารมี มาจากไหน? ผมเคยหลงทาง (อย่างเดียวกับใครต่อใครหลายคนเคยหลงไปแล้ว) ด้วยความเชื่อศรัทธาอย่างงมงายไม่ลืมหูลืมตาต่อเอกสารไทย

          เพราะประสบการณ์มีจำกัด จึงโง่เขลาเบาปัญญาไปนาน

 

ชาวรัสเซีย แต่งเพลงสรรเสริญฯ

          ชาวรัสเซียเป็นนักประพันธ์เพลงชื่อ นายปโยตร์ ชูรอฟสกี เป็นผู้แต่งทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมี

          สุกรี เจริญสุข ค้นพบเป็นคนแรกด้วยตัวเอง จากเอกสารในโลกตะวันตก จึงเขียนบอกไว้ในหนังสือ 99 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2530

          ผมเชื่อสุกรี ไม่ว่าใครจะโต้แย้งอย่างไรก็เชื่อสุกรี

 

โน้ตต้นฉบับ

          ต้นฉบับโน้ตเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนายปโยตร์ ชูรอฟสกี นักประพันธ์เพลงชาวรัสเซีย พบเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยหอสมุดแห่งชาติรัสเซีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552

          อติภพ ภัทรเดชไพศาล เขียนบอกไว้ในหนังสือ “เสียงเพลง วัฒนธรรม ตำนาน” สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556

          ผมเชื่ออติภพ ไม่ว่าใครจะโต้แย้งยังไงก็เชื่ออติภพ

 

เพลงแตรฝรั่ง

          เพลงแตรฝรั่ง เป่าด้วยแตรทรัมเป็ต ประโคมรับเสด็จตั้งแต่แผ่นดินพระนารายณ์ ยุคอยุธยาสืบจนปัจจุบัน เป็นต้นทางทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยฟังจากทำนองท่อนต้นเป็นแนวเดียวกัน

          เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ บอกใครต่อใครหลายคน แล้วบอกผมคนสุดท้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งหลายหนและหลายแห่ง ในร้านอาหารย่านศิริราชและร้านอื่นย่านสะพานปิ่นเกล้า เพราะพื้นฐานผมไม่พอทางดนตรีสากลโลก เลยต้องซักถามซ้ำแล้วซ้ำอีก

          ท้ายสุดผมเชื่อเสถียร แล้วยังเชื่อจนทุกวันนี้ จนกว่าจะพบหลักฐานใหม่ที่หนักแน่นกว่า

 

ฟัง แต่ไม่ได้ยิน

          ดนตรีไทยเล่นไม่ได้ ฟังไม่เป็น แต่ได้ยินเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ผมติดตามดนตรีในแง่ตามล่าหาหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยา

          ไม่ต้องการเป็นนักดนตรี และไม่เพื่อความเป็นไทย

          แต่เพื่อเป็นพยานสนับสนุนว่าคนไทยไม่ได้มาจากไหน? คนไทยเป็นลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ อยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ เอาไว้จับผิดแล้วตีแผ่พวกที่ชอบตีขลุม ทุจริต บิดเบือนข้อมูลข่าวสารทางประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์ดนตรีกับนาฏศิลป์ ว่าทั้งหมดมาจากน่านเจ้าบ้าง มาจากอินเดียบ้าง

          ดังนั้น เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี มาจากไหน? เป็นความรู้ใหม่ทางดนตรีล้วนๆ เกินสติปัญญา ใครบอกอะไรมาเลยเชื่อหมด ยกเว้นที่ไม่น่าเชื่อ