มติชน วันอาทิตย์

6 สิงหาคม 2560

 

หวยแตกห่วยแตกห้วยแตก

เล่นคำน้ำแตกแหกหนองหานหลวง

ทะลักท่วมเมืองบ้านหมดร้านรวง

สุดยอดปวงบ่าวรัฐศรีธนญชัย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560