มติชนรายวัน อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560

 

เอกสารเฟ้อ

ในรัฐราชการจารีตนิยม

 

           เอกสารเฟ้อ เป็นอาการด้อยพัฒนาของรัฐราชการจารีตนิยม เพื่อแสดงอำนาจขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้ข้าราชการเรียกสินบน

           รัฐราชการสร้างระเบียบราชการจำนวนมาก เพื่อควบคุมให้ประชาชนพลเมืองทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หนึ่งในระเบียบราชการ คือ กรอกเอกสารราชการทุกครั้งที่มีการติดต่อร้องขอต่างๆในแต่ละครั้ง ซึ่งบางทีมีมากกว่า 1 แผ่น (ขนาด A4 แต่สมัยก่อนขนาดฟุลสแก๊ป ยาวกว่า A4)

           ระเบียบราชการเพื่อควบคุมอย่างเคร่งครัด เท่ากับลิดรอนหรือลดสิทธิเสรีภาพของประชาชนพลเมือง แล้วเพิ่มโอกาสทุจริตให้ข้าราชการ (จำมาจากอ่านเอกสารเรื่องอื่น)

           เอกสารราชการกรอกไม่ง่าย แม้ใช้ภาษาไทย แต่เป็นภาษาไทยแบบราชการ เรียกภาษาราชการ มีโวหารต่างจากภาษาในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน ต่อให้เรียนจบ ป.ตรี ก็ยากจะเข้าใจหมด แล้วนับประสาอะไรกับชาวบ้านทั่วไป?

           ยิ่งแรงงานเพื่อนบ้านไม่รู้ภาษาไทยยิ่งไปกันใหญ่ ยิ่งเอื้อให้เรียกสินบนในข้าราชการของรัฐบาลเผด็จการทหาร (ที่ตะโกน 3 เวลา ก่อนและหลังอาหาร ว่ารัฐบาลเลือกตั้งคอร์รัปชั่น)

           ข้าราชการไทยกับนักวิชาการไทย จัดอยู่ในสายพันธุ์เดียวกัน คือถนัดอย่างยิ่งทำเรื่องง่ายๆ ให้ยากๆ แล้วทำเรื่องยากๆ ให้ยุ่งยากมากขึ้น เพื่อสร้างความสำคัญให้ตัวเองมีอำนาจ

           ภาษาราชการ เป็นอีกอย่างหนึ่งของอาการด้อยพัฒนาของรัฐราชการจารีตนิยม เพื่อแสดงอำนาจของข้าราชการ

           การเรียนการสอนภาษาไทยและวรรณกรรมไทย (วรรณคดีไทย) สนับสนุนภาษาราชการที่แสดงชนชั้นเจ้าขุนมูลนาย แล้วสนับสนุนการลิดรอนหรือลดสิทธิเสรีภาพของประชาชนพลเมือง