มติชน วันอาทิตย์

30 กรกฎาคม 2560

 

เลือกแล้วเลือกอีกเลือกตั้ง

ไม่ดีก็อีกครั้งเลือกตั้งใหม่

ตามสากลประชาธิปไตย

ปรองดองได้ไม่ต้องปรี๊ดรถถังปืน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560