มติชน วันอาทิตย์

23 กรกฎาคม 2560

 

หนุนอำนาจนิยมหนุนรัฐประหาร

หนุนวงศ์วานรุ่นน้องพี่อุปถัมภ์

ไม่เท่าเทียมเทิดทูนถ่างเหลื่อมล้ำ

โซตัสมอบครอบงำงานรับน้อง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560