มติชน วันอาทิตย์

16 กรกฎาคม 2560

 

สายบัว สายบัว

แต่งตัวรอขันหมากจะเข้าหา

น้องเตรียมครก คอยพี่ยกขันหมากมา

จากสหรัฐอเมริกาถึงไทยแลนด์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560