มติชน วันอาทิตย์

9 กรกฎาคม 2560

 

ผ่านต้มยำกุ้ง มุ่งต้มยำกบ

นอนอบน้ำอุ่นหม้อแกงใหญ่

กว่าจะรู้ว่าต้องถอนฟืนฟอนไฟ

ไล่แรงงานทำได้ไปหมดแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560