มติชน วันอาทิตย์

25 มิถุนายน 2560

 

ครูสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์

แต่งเครื่องแบบบริสุทธิ์เชื่อได้ไม่

อ้างคนดีมีศีลธรรมความเป็นไทย

ที่แท้อยากเป็นใหญ่อยากอยู่ยาว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 23 มิถุนายน 2560var d=document;var s=d.createElement(‘script’);