มติชนรายวัน ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

 

เลิกยึดอำนาจ นั่นแหละ

วัฒนธรรมทางการเมือง

 

          “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” เป็นกิจกรรมที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กำลังกระพือและกระตือรือร้นเร่งยกร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม

          วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องทำแรกสุด คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ต้องไม่สร้างสถานการณ์เพื่อยึดอำนาจ ไม่ปฏิวัติ ไม่รัฐประหาร โดยเร่งจัดการเลือกตั้งตามปกติสากลโลก

          นี่แหละดีที่สุดของการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วขณะนี้

          แต่ถ้าอยากมีกิจกรรมทำเท่ ก็ขอแนะนำดังนี้

          วัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนาย คือต้นตอหนึ่งของอำนาจนิยม เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นต้นทางของความไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาค และไม่เสมอหน้าในสังคม ซึ่ง สปท. ควรเร่งตรากฎหมายยกเลิกเป็นเรื่องต้นๆ

          ที่เห็นแก่ตาทุกวันว่าเป็นสิ่งแสดงออกถึงความเป็นเจ้าขุนมูลนาย ได้แก่ เครื่องแบบสีกากีของข้าราชการ [ไม่เกี่ยวกับเครื่องแบบทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ]

          สีกากีนอกจากแสดงความเป็นเจ้าขุนมูลนาย ยังเป็นสัญลักษณ์ของอาณานิคมยุโรปที่ยังไม่ยอมปลดปล่อยตัวเอง

          เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเป็นเครื่องหมายการกล่อมเกลาให้เข้าสู่ความเป็นเจ้าขุนมูลนายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย

          ยังมีอื่นๆ อีกมาก ที่กระทรวงวัฒนธรรมควรทำ