มติชนรายวัน พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

ทนไม่ได้ ที่ไม่เหมือนเดิม

          พวกต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพื่อแช่แข็งไทยให้อนุรักษนิยมสุดโต่ง ย่อมหวั่นไหวอย่างยิ่งเมื่อมีปรากฏการณ์เนติวิทย์นิสิตจุฬาฯ กล้านำทางเข้าเผชิญโลกไม่เหมือนเดิม

          ระบบการศึกษาในวัฒนธรรมอำนาจนิยมแบบเถรวาทไทย มุ่งชี้นิ้วสั่งสอน ดังนั้นใครคิดต่างคำสั่งสอนถือเป็นพวกหัวแข็ง มีโทษ ต้องรับโทษ

          จึงต้องการออกกฎหมายเพื่อผดุงอำนาจของตนไว้ ด้วยการกำกับสื่อมวลชนให้อยู่ในอำนาจชี้นิ้วทั้งๆ โลกไม่เหมือนเดิม

          สำนึกรัฐราชการแบบจารีต ยกข้าราชการเป็นนาย ให้ราษฎรเป็นบ่าว แต่โลกไม่เหมือนเดิมของโซเชียลไร้พรมแดนแบบรัฐจารีต และไม่มีนายกับบ่าว พวกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงยิ่งหวั่นไหว แล้วยิ่งทนไม่ไหว