รีบไปเถอะ

 

มีเราพวกเขาถึงทุกข์ยาก

ปิดปากปิดหูปิดตาเขา

การค้าโลกพากันหนีเพราะมีเรา

ไม่มีเราเขาจำเริญเพลินกว่านี้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 30 พฤษภาคม 2560