เสียของ

                            

นักปล้นไทยได้ของไม่เสียของ

ประชาชนเสียของอันทรงค่า

เสียเสรีภาพเสียสิทธิ์นานา

เสียทั้งประชาธิปไตย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 9 พฤษภาคม 2560