ปฏิรูปย้อนยุค

                            

ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

ถอยหลังเข้าคลองน้ำเน่าสนั่น

หญิงฉไกร ชายฉกรรจ์

ย้อนยุคบางระจันล้อมไทยแลน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560