โลกบกพร่อง

                            

เสรีภาพสื่อมวลชนโลก

โดนหนักบักโกรกโลกบกพร่อง

ปล่อยเผด็จการคลั่งอำนาจครอง

รอนเสรีภาพผองพลเมืองไทย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 2 พฤษภาคม 2560